ทุนการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (ฉบับปีการศึกษา 2016)

 

1.      ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตไก

2.      ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยโตไกในการสมัคร

3.      ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งไม่มีการรับรองจากมหาวิทยาลัยโตไกในการสมัคร

 

   ข้อมูลในฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้อ่านกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

โดยเฉพาะข้อ 2 และ 3

 

สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก

Tokai University ASEAN Office

 

 

1. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตไก

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

[1] ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาใหม่ (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

มหาวิทยาลัยโตไกให้ทุนการศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัยเอง โดยให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนโดยทุนส่วนตัวและใช้วีซ่านักศึกษาต่างชาติ พร้อมกับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม ประเภทของทุนการศึกษามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

 

นักศึกษาใหม่ (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสอบเข้ายอดเยี่ยม

ไม่ต้องใช้คืน(ลดค่า

เล่าเรียน)

ลดค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา

ค่าบำรุงอาคาร

ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนสอบเข้าเรียนต่อยอดเยี่ยม

ไม่ต้องใช้คืน(ลดค่า

เล่าเรียน)

ภาคการศึกษาละ

150,000 เยน

(ปีละ 300,000 เยน)

 

 

นักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งจะพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน นอกจากนี้จะพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย

ไม่ต้องใช้คืน(ลดค่า

เล่าเรียน)

ลดค่าเล่าเรียน

ค่าบริหารการศึกษา

ค่าบำรุงอาคาร ซึ่งจะให้ทุนตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน นอกจากนี้จะพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย

ไม่ต้องใช้คืน(ลดค่า

เล่าเรียน)

ภาคการศึกษาละ

150,000 เยน

 

 

สำหรับนักศึกษาทั้งชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น

[1] ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยโตไกให้ทุนการศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัยเอง โดยให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมในอนาคต

(ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทที่ 1)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) นอกจากนี้ ต้องสมัครทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง จนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ไม่ต้อง

ใช้คืน

 

ภาคการศึกษาละ

200,000 เยน

 

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทที่ 2)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)นอกจากนี้ ต้องสมัครทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง จนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ไม่ต้อง

ใช้คืน

ภาคการศึกษาละ

100,000 เยน

 

ทุนการศึกษา Work Study

ทุนการศึกษาที่จะให้ทำงานในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน โดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม

ไม่ต้อง

ใช้คืน

เดือนละ 25,000 เยน

(ปีละ 300,000 เยน)

ทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษายอดเยี่ยมที่สุด พร้อมกับมีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม และต้องได้รับอนุญาตให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตไก

ไม่ต้อง

ใช้คืน

ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สังกัด(ศึกษา) อยู่ก่อนมาแลกเปลี่ยน

ทุนการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความพยายามและมีสำนึกในการทำความดี โดยการมีโครงการที่ยอดเยี่ยมในแต่ละวิทยาเขต เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น

ไม่ต้อง

ใช้คืน

คนเดียว

: ไม่เกิน 300,000 เยน

กลุ่ม

: ไม่เกิน 500,000 เยน

ทุนการศึกษาเพื่อระลึกถึงการสถาปนา

(รายงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนา)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษายอดเยี่ยม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการนำเสนอรายงานที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

ไม่ต้อง

ใช้คืน

รางวัลชนะเลิศ 100,000 เยน

รางวัลยอดเยี่ยม 50,000 เยน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก

30,000 เยน

ทุนการศึกษาฉุกเฉิน

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน โดยลงทะเบียนเรียนมากกว่า 5 ภาคการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อจากภัยพิบัติ เช่น บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น ครอบครัวไม่มีรายได้เนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นเสาหลักในครอบครัวเสียชีวิต

ให้ยืม

เงินเทียบเท่าหรือไม่เกินค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษา ซึ่งจะจ่ายให้อย่างเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา

(ไม่เกิน 600,000 เยน)

ในภาคการศึกษาถัดไป อนุญาตให้ขอใหม่ได้โดยไม่เสียค่าดอกเบี้ย

ทุนการศึกษาให้ยืม

Sato Kanezo

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน โดยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น ครอบครัวไม่มีรายได้เนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นเสาหลักในครอบครัวเสียชีวิต

ให้ยืม

ในยืมเงินโดยจำกัด

คณะแพทยศาสตร์

ปีละ 300,000 เยน

คณะพยาบาลศาสตร์

ปีละ 100,000 เยน

ไม่มีดอกเบี้ยและผลตอบแทนในระยะยาว

 

ทุนการศึกษา Mochiboshi

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม นอกจากนั้นต้องมีสุขภาพที่ดี

ให้ยืม

เดือนละ 30,000 เยน

(ปีละ 360,000 เยน)

 

 

* ทุนการศึกษาตามตารางข้างต้น เช่น ทุนการศึกษาปริญญาตรี, ทุนการศึกษา Work Study, ทุนการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, ทุนการศึกษาเพื่อระลึกถึงการสถาปนา (รายงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนา), ทุนการศึกษาฉุกเฉิน, ทุนการศึกษาให้ยืม Sato Kanezo และทุนการศึกษา Mochiboshi มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผู้ที่สมัครเข้ามา สำหรับระยะเวลาที่รับสมัคร จะแจ้งโดยการติดประกาศหลังจากลงทะเบียน

ทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากรายละเอียด เช่น กิจกรรม ความประพฤติและผลการเรียน เป็นต้น

* นอกจากทุนการศึกษาตามตารางข้างต้น ก็ยังมีทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกและทุนการศึกษาด้านกีฬา เป็นต้น

 

[2] ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาอื่น ๆ

ชื่อทุนการศึกษา

จำนวนเงิน

ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

720,000 เยน/ปี ระยะเวลาได้รับทุน 1 ปี

ทุนการศึกษาพัฒนาตนเอง

ไม่เกิน 300,000 เยน/คน 100,000-500,000 เยน/กลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยโตไกในการสมัคร

เอกสารการสมัครให้ส่งไปที่ศูนย์การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยโตไก (International Education Center) ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในวิทยาเขตโชนันให้ส่งไปที่ฝ่ายจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิทยาเขต ผู้สมัครทุนการศึกษาจะถูกคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยโตไก หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยโตไกจะเสนอชื่อให้กับองค์กรที่ให้ทุนการศึกษา จำนวนเงินของทุนและเวลารับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับปีนั้น ๆ

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น http://www.mext.go.jp/en/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาโท, นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาชีพ, ผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกภาคปกติ (ที่จะลงทะเบียนในอนาคต)

* นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 นักศึกษาปริญญาโทรวมทั้งนักศึกษาวิจัย

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลญี่ปุ่น และไม่ได้เป็น ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นเป็นสองสัญชาติ

* ผู้ที่มีสัญชาติไต้หวันไม่สามารถสมัครได้

- อายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 144,000 เยน (ปริญญาโท), 145,000 เยน (ปริญญาเอก)

นอกจากนี้มีค่าเล่าเรียนและค่าเดินทางกลับประเทศ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) * ปี 2013

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตรทั้งหลักสูตร

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Japan Student Services Organization (Jasso) http://www.jasso.go.jp/en/index.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, นักศึกษาสถาบันศึกษาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 48,000 เยน (ปริญญาตรี), 65,000 เยน (บัณฑิตศึกษา)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปีหรือครึ่งปี

หมายเหตุ

สามารถสมัครทุนอื่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุนการศึกษาอื่น

 

ทุน Asahi Glass Company (旭硝子奨学会) http://www.agc.com/english/index.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 นักศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่ 1-2

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต้

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตร (ป.โท 2 ปี, ป.เอก 3 ปี)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

ทุน Asian Educational Exchange Association (アジア教育文化交流協会) http://www.aeea.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์

- ผู้ที่มีสัญชาติจีน - อายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

จำนวนเงิน

เดือนละ 120,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตร (ไม่เกิน 2 ปี)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

Inner Trip Foundation (インナートリップ国際交流協会)  http://www.itf.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอเมริกากลางและใต้

- ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปี บัณฑิตศึกษาอายุไม่เกิน 35 ปี

- ผู้ที่อาศัยบริเวณกรุงโตเกียวและปริมณฑล

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 50,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตร (ประมาณ 22 เดือน)

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 70,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน Kawaguchi Shizuka (The Asian Foundation for International Scholarship Interchange)

http://www.asian-foundation.org/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย

- ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปี บัณฑิตศึกษาอายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนธันวาคม มกราคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 60,000 เยน (ปริญญาตรี-โท), 70,000 เยน (ปริญญาเอก)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Kawashima Shoji Foundation (公益信託川嶋章司スカラーシップ基金)

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกันยายน - ธันวาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 50,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

ทุน Kyoritsu International Foundation (共立国際交流奨学財団) http://www.kif-org.com/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2, นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1,

นักศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่ 1-2

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน มกราคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Kyoritsu International Foundation (共立メンテナンス奨学基金奨学金)

http://www.kif-org.com/activity/scholarship_maintenance.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2,

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน มกราคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 60,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 50,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน Kubota Yutaka Foundation (公益信託久保田豊基金) http://www.kubota-fund.org/

คุณสมบัติ

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศที่กำลังพัฒนา

- นักศึกษาที่เรียนเอกพัฒนาเศรษฐศาสตร์, เกษตรศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,

วิศวกรรมโยธา, สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาเขต Shonan หรือวิทยาเขต Takanawa

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

จำนวนเงิน

เดือนละ 80,000-120,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ไม่ได้ระบุ

 

ทุน Odakyu Foundations(小田急財団・安藤記念奨学金) http://www.odakyu-zaidan.or.jp/scholarship/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน พฤษภาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 30,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน KDDI Foundation (国際コミュニケーション基金) http://www.kddi-foundation.or.jp/english/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- นักศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับโทรคมนาคมในด้านนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์,วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

6 เดือนหรือ 1 ปี

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 100,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน SGH Foundation (佐川留学生奨学金) http://www.sgh-foundation.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาที่จะขึ้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - ผู้ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1

- นักศึกษาที่จะขึ้นปริญญาเอกชั้นปีที่ 2

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 27 ปี บัณฑิตศึกษาอายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Sato International Scholarship Foundation (佐藤陽国際奨学財団) http://sisf.or.jp/en/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม, เดือนกรกฎาคม สิงหาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 120,000 เยน (ปริญญาตรี), 180,000 เยน (บัณฑิตศึกษา)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี (ปริญญาเอก 3 ปี)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Takayama International Education Foundation (髙山国際教育財団)

http://takayama-foundation.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 อายุไม่เกิน 30 ปี

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย ควรมีระดับภาษาญี่ปุ่น N1

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 110,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี (สามารถสมัครในช่วงที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้)

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 50,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

ทุน Tatsunoko Foundation (竜の子財団) http://www.tatsunoko.jp/english/index.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย

- อายุไม่เกิน 35 ปี (แต่ผู้ที่เรียนเกี่ยวกับภาควิชาศิลปะในระดับบัณฑิตศึกษาอายุไม่เกิน 40 ปี)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมกราคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน The Korean Scholarship Foundation (朝鮮奨学金) http://www.korean-s-f.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือ

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ : 25,000 เยน (ปริญญาตรี), 40,000 เยน (ปริญญาโท),

70,000 เยน (ปริญญาเอก)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นที่จำนวนเงินเท่ากันหรือมากกว่าทุนนี้ได้

 

ทุน Tsuji Asia Scholarship Foundation (辻国際奨学財団)  http://www.tsuji-isf.com/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศกำลังพัฒนา

- อายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนตุลาคม ธันวาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 150,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

JGC-S Scholarship Foundation (日揮・実吉奨学会) http://www.jgcs.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์

- นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน มิถุนายน

จำนวนเงิน

250,000 เยนต่อปี

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

สามารถสมัครทุนอื่นได้

JGC-S Scholarship Foundation (日揮・実吉奨学会) http://www.jgcs.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาที่มีสัญชาติประเทศตะวันออกกลาง, แอฟริกา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน มิถุนายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 150,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Japan Education Exchange and Service (日本国際教育支援協会・石橋財団奨学会)

http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย - ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านศิลปะ

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนธันวาคม - มีนาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 150,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 60,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน Japan Education Exchange and Service(日本国際教育支援協会・一般奨学金)

http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 30,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 60,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน Japan Educational Exchange and Service 日本国際教育支援協会・日本語普及奨学金)

http://www.jees.or.jp/foundation/jlpt-scholarship.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่ศึกษาการสอนภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และได้คะแนน 165 คะแนนขึ้นไป (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน เกาหลี ไต้หวัน มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และได้คะแนน 135 คะแนนขึ้นไป)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม - เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 50,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

สามารถรับทุนอื่นได้

ทุน Japan Educational Exchange and Service(日本国際教育支援協会・ドコモ留学生奨学金) http://www.mcfund.or.jp/docomo_scholarship/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 - ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชีย

- ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม - เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 120,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

2 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Japan Education Exchange and Service(日本国際教育支援協会・T.バナージインド留学生奨学金)

http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม พฤศจิกายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

ไม่เกิน 4 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Japan Education Exchange and Service(日本国際教育支援協会・藤光樹脂留学生奨学金)

http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติอิหร่าน

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงิน

เดือนละ 80,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Heiwa Nakajima Foundation (平和中島財団) http://hnf.jp/shogaku/english/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกันยายน ตุลาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

สามารถรับทุนอื่นได้ที่จำนวนไม่เกินเดือนละ 30,000 เยน

 

 

ทุน Rotary Yoneyama Memorial Foundation (ロータリー米山記念奨学会)

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4, ปริญญาโทชั้นปีที่ 1-2, ปริญญาเอกชั้นปีที่ 2-3

- อายุไม่เกิน 45 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม ตุลาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 100,000 เยน (ปริญญาตรี), 140,000 เยน (บัณฑิตศึกษา)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตร (ไม่เกิน 2 ปี)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Watanuki International Scholarship (綿貫国際奨学財団)  http://wisf.sakura.ne.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชียและเอเชียแถบภูมิภาคแปซิฟิก

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกันยายน ตุลาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 150,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี (สามารถขอทุนต่อเนื่องหรือสมัครใหม่ได้)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Hashiya scholarship Foundation (橋谷奨学金)  http://www.tsukishima.co.jp/zaidan/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท

- ผู้ที่มีสัญชาติอินโดนีเซีย (เป็นผู้ที่รายงานตัวกับสถานทูตอินโดนีเซียในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมีนาคม เมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

ระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษา

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งไม่มีการรับรองจากมหาวิทยาลัยโตไกในการสมัคร

- กรุณายื่นสมัครทุนการศึกษาไปที่องค์กรด้วยตนเอง

- จำนวนเงินของทุนและเวลารับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปีนั้น ๆ

 

ทุน Atsumi International Scholarship Foundation (渥美国際交流奨学財団) http://www.aisf.or.jp/jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ชั้นปีสุดท้าย)

- ผู้ที่อาศัยและศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแถบคันโต

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกันยายน

จำนวนเงิน

เดือนละ 200,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Iwatani Naoji Foundation (岩谷直治記念財団) http://www.iwatani-foundation.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์)

- ผู้ที่มีสัญชาติประเทศในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ปริญญาโทอายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาเอกอายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนธันวาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ 150, 000 เยน และค่าเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Otsuka Toshimi Foundation (大塚敏美育英奨学財団)

http://www.otsukafoundation.org/english/index.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 38 ปี

- ผู้ที่ศึกษาด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ พลศึกษาและธุรกิจศึกษา (MBA)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน

จำนวนเงิน

ปีละ 1,000,000-1,500,000 เยน (หากได้ทุนอื่นอยู่แล้วจะได้ทุนปีละ 500,000เยน)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี (สามารถขอทุนต่อเนื่องได้)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนอื่นเกินปีละ 500,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

 

 

ทุน Exchange Association (交流協会) https://www.koryu.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติไต้หวัน

- อายุไม่เกิน 35 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม ตุลาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 144,000 เยน (ปริญญาโท), 145, 000 เยน (ปริญญาเอก)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตร (ในเวลามาตรฐานที่กำหนด)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน CWAJ College Womens Association of Japan CWAJ在日外国人女子大学院留学生奨学金)

http://www.cwaj.org/Scholarship/njg-j.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- เพศหญิง

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนตุลาคม

จำนวนเงิน

ปีละ 2,000,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนอื่นเกินปีละ 1,500,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน SEIHO Scholarship Foundation (青峰奨学財団) http://www.seihou.org/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา

- ผู้ที่มีสัญชาติเกาหลีใต้

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน

จำนวนเงิน

เดือนละ : 50,000 เยน (ปริญญาตรี), 70, 000 เยน (บัณฑิตศึกษา)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี แต่อาจขยายเวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณา

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน Tokyo YWCA(留学生の母親音頭奨学金) http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/scholarship/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

- นักศึกษาที่มีสัญชาติเอเชีย, แอฟริกา, ยุโรปตะวันออก, ละตินอเมริกา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนพฤษภาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 30,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี (นักศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับทุนนี้สามารถสมัครต่อในชั้นปีที่ 2 ได้)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 100,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

 

ทุน Japan China friendship Association (日中友好協会) http://www.jcfa-net.gr.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาด้านสังคมวิทยาศาสตร์ (นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์)

- ผู้ที่มีสัญชาติจีน - อายุไม่เกิน 30 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

จำนวนเงิน

เดือนละ : 70,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนอื่นเกินเดือนละ 100,000 เยน ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

ทุน Nitori International Scholarship Foundation(似鳥国際奨学財団)

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/scholarship_g/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 - นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1-2

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม ตุลาคม (สมัครผ่านเว็บไซต์)

จำนวนเงิน

เดือนละ : 110,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน HONJO International Scholarship Foundation(本庄国際奨学財団) http://hisf.or.jp/english/index.html

คุณสมบัติ

- นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทอายุไม่เกิน 30ปี, ปริญญาเอกอายุไม่เกิน 35ปี)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนสิงหาคม ตุลาคม

จำนวนเงิน

สามารถเลือกได้ เดือนละ 200,000 เยน ระยะเวลาได้ทุน 2 ปี

เดือนละ 180,000 เยน ระยะเวลาได้ทุน 3 ปี

เดือนละ 150,000 เยน ระยะเวลาได้ทุน 4-5 ปี (จนจบปริญญาเอก)

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

จนจบหลักสูตรปริญญาเอก

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน RASA(アジアの農村と連帯する会)  http://www7b.biglobe.ne.jp/~rasa/index_English.htm

คุณสมบัติ

- นักศึกษาวิจัยหรือศึกษาภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย

- นักศึกษาที่มีสัญชาติเอเชีย - อายุไม่เกิน 30 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน

จำนวนเงิน

ปีละ : 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

สามารถรับทุนอื่นได้

ทุน Park Yong Koo Scholarship Foundation(朴龍九育英会)

คุณสมบัติ

- นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทอายุไม่เกิน 30ปี, ปริญญาเอกอายุไม่เกิน 35ปี)

(นับจากวันเวลาที่กำหนดอยู่ในใบสมัคร)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 70,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษได้

 

ทุน Foreign Students Research Grant (FUJIXEROX CO., Ltd Setsutaro Kobayashi Memorial Foundation)

(富士ゼロックス小林節太郎記念基金) https://www.fujixerox.co.jp/company/social/next/foundation/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์

- นักศึกษาที่มีสัญชาติเอเชียหรือมีสัญชาติในพื้นที่หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนมกราคม กุมภาพันธ์

จำนวนเงิน

ชำระเป็นเงินค่าช่วยเหลือการวิจัยโดยจำกัดอยู่ที่ 1,200,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

1 ปี (จ่ายเป็นเงินก้อน)

หมายเหตุ

สามารถรับทุนอื่นได้

 

ทุน The Moritani scholarship Foundation(守谷育英会)   http://moritani-scholarship.or.jp/

คุณสมบัติ

- นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท

- ผู้ที่อาศัยและศึกษาในมหาวิทยาลัยในแถบโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

เดือนเมษายน พฤษภาคม

จำนวนเงิน

เดือนละ : 100,000 เยน

ระยะเวลาที่ได้รับทุน

ระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษา

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้ทุนนี้แล้วไม่สามารถรับทุนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษได้